mag. Maja Horvat Lampe

Elan vital je življenjska energija, zavedanje našega obstoja in namena.

Vitalis pa je življenska sila v nas, ki nas žene, da uresničujemo svoje sanje in posegamo po zvezdah.

Avtorica mag. Maja Horvat Lampe sem:

magistra znanosti družinske in zakonske terapije, socialna pedagoginja in mati dveh otrok. Končala sem magistrski znanstveni študij družinske in zakonske terapije v okviru Univerze v Ljubljani, magistrsko delo pa napisala pod mentorstvom dr. Christiana Gostečnika. Že desetletje delam kot svetovalka staršem, mladostnikom in otrokom ter si nabiram izkušnje na področju partnerskih, družinskih odnosov in vzgoje.

Vem, da ima vsak izmed nas sanje, vendar imamo vsi tudi omejujoče vzorce na različnih področjih našega življenja in delovanja, ki nam doseganje sanj onemogočajo. Moje mnenje je, da bi vsakemu človeku koristil cikel 12-ih srečanj terapije, da se prenehamo vrteti v enakih negativnih krogih vedenja in čutenja.

Moja življenjska strast je raziskovanje človekove psihe in kako preseči naše vzorce. Življenjska pot me je vodila od raziskovanja psihološke literature z začetkom v osnovni šoli, preko spoznavanja različnih načinov terapij in svetovanj, dokler nisem našla svoje poti do sreče.

Našla sem način, ki zanesljivo pomaga, zato si želim svoje znanje deliti s svetom in vsakemu pomagati, da pride do lastne sreče na vseh področjih. Dovolite mi, da vas popeljem tja! Preko individualne, zakonske ali družinske terapije odkrijemo omejujoče družinske vzorce in jih poskušamo skupaj preseči.

Vsakdo se kdaj v življenju znajde na križpotju, pa ne ve kam. Vsakdo se v življenju sooča s krizami, pa včasih ne ve na koga se lahko obrne. Živimo v svetu polnem ljudi, pa se včasih vseeno počutimo sami.

Na razpotjih v življenju, glede vzgoje otrok, poklicne kariere, osebnostne rasti, ob zakonskih težavah, ob težavah pri iskanju partnerja in znotraj partnerstva, ob izgubi, ali ob drugih življenskih vprašanjih se lahko obrnete name. Morda:

potrebujete pogovor, pa ne veste komu bi se lahko zaupali, se soočate z življenjskimi prelomnicami, kot je nosečnost, porod, poroka, prvi otrok, imate težave pri vzgoji, morda v družinskem krogu, ali krizo v partnerstvu, zakonu, se soočate z ločitvijo, izgubo ali smrtjo bližnjega, ali se vam v življenju vedno ponavljajo isti vzorci in si želite kakovostnejšega življenja, morda potrebujete zgolj svetovanje pri kakšni osebni težavi. Skupaj bomo našli vašo pot do zvezd!

O psihoterapiji

Relacijska družinska terapija je znanstveno dokazano učinkovita metoda in inovacija, ki temelji na predpostavki, da se doživetja in prevladujoče vzdušje iz naše izvorne družine zapišejo tako globoko v našo podzavest, da tudi kasneje te potlačene čustvene vsebine nevede vplivajo na nas, naše čustvovanje, doživljanje sveta in delovanje. Družinski zakonski terapevt pomaga najprej ozavestiti temeljne čustvene vsebine, afekte, ki nas vodijo, da ponavljamo neustrezne in nefunkcionalne vzorce vedenja, nato pa pomaga v varnem terapevtskem okolju ta čutenja tudi predelati. Na tak način klient lahko dobi vpogled zakaj se mu v življenju nekatere stvari vedno ponavljajo, zakaj privlači vedno enake ljudi in situacije. Relacijski družinski terapevt pomaga pri osebnih težavah, težavah v partnerstvu ali zakonu, težavah pri vzgoji, pri žalovanju ali pri drugih življenjskih prelomnicah. Nekatera nezaželena vedenja, čustva, delovanje lahko odpravi, se z njimi nauči živeti ali vzpostavi bolj funkcionalne vzorce vedenja za kvalitetnejše osebno življenje.

Potek srečanj

Psihoterapija poteka v ciklu 12ih srečanj, enkrat tedensko po 50 minut, vedno ob istem, dogovorjenem času. Na tak način se ustvari dovolj varno in predvidljivo okolje in terapevtski odnos, ki je podlaga za spreminjanje nefunkcionalnih vzorcev čustvovanja in vedenja in začetek novega, kakovostnejšega življenja.

V kolikor želite zgolj pogovor ali terapevtsko svetovanje, pišite na email. Omogočamo tudi e-svetovanja,v obliki skype pogovorov ali preko e-pošte, kamor opišete svoj problem, odgovor pa lahko pričakujete v roku 48 ur.

E-mail naslov: maja@elanvitalis.si, info@elanvitalis.si

Telefonska številka: 040 255 571

Naslov: Slomškov dom (za stavbo Župnije Ljubljana Črnuče), Stare Črnuče 13, Ljubljana Črnuče

Skype ime: maja.l.zdt

Kontaktirajte me!